Ergonomie en houdingscorrectie

Houdingsafwijkingen en beroepsgebonden klachten blijven helaas heel sterk aanwezig in onze maatschappij. Gelukkig wordt er vandaag al veel meer aandacht aan besteed dan vroeger.

Schouder-, nek- en rugklachten blijven vaak terugkeren indien de oorzakelijke factor(en) niet aangepakt wordt/worden. De ontwikkeling van de digitale wereld heeft een zeer groot aandeel hierin. Computers, laptops, tablets, smartphones, ... ze zijn niet meer weg te denken vandaag! Jammer genoeg vormen zij ook een bron van houdingsgebonden klachten. Daarnaast kunnen hef- en tiltechnieken volledig verkeerd worden uitgevoerd en een boosdoener zijn. Verminderd ligcomfort in bed kan ten slotte voor frustraties zorgen.

Laat dit niet te ver komen!

Deze problemen kunnen aangepakt worden in enkele stappen:

  • Ik vraag u om een zo correct mogelijke 'nabootsing' te doen van uw houding, beweging, techniek, ... waarbij de problemen ontstaan.
  • Ik stuur bij, corrigeer, leer u hoe het anders en beter kan.
  • Indien nodig geef ik u extra tips en ergonomische adviezen over materialen die kunnen aangeschaft worden (bureaustoelen, computermuizen, hoofdkussens, ...)